m
 
Line 11: Line 11:
 
   | teacher = doc.RNDr. Ľudovít Fischer, CSc.
 
   | teacher = doc.RNDr. Ľudovít Fischer, CSc.
 
   | email = fisher[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email = fisher[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
   | homepage = [http://www.dep.fmph.uniba.sk/mambo/index.php?option=content&task=view&id=217 link]
+
   | homepage = [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/pphw piatkové cvičenia]
 
   | description = Oboznámiť sa s princípmi a vlastnosťami základných číslicových obvodov, získať praktické skúsenosti so stavbou a oživovaním číslicových elektronických zariadení.
 
   | description = Oboznámiť sa s princípmi a vlastnosťami základných číslicových obvodov, získať praktické skúsenosti so stavbou a oživovaním číslicových elektronických zariadení.
 
   | offered_in = Povinný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | offered_in = Povinný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Latest revision as of 13:54, 2 October 2015

Princípy počítačov - hardvér 1-AIN-140

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Princípy počítačov - hardvér (1-AIN-140)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (4)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 1-AIN-140 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc.RNDr. Ľudovít Fischer, CSc.
E-mail: fisher@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: piatkové cvičenia

Popis predmetu:

Oboznámiť sa s princípmi a vlastnosťami základných číslicových obvodov, získať praktické skúsenosti so stavbou a oživovaním číslicových elektronických zariadení.

Je časťou študijného programu: Povinný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne