(aktualizovany vyucujuci a hyperlinky)
 
Line 8: Line 8:
 
   | form = K - kurz (3)
 
   | form = K - kurz (3)
 
   | evaluation = 50/50
 
   | evaluation = 50/50
   | webpage = http://www.sccg.sk/~gsvm/
+
   | webpage = http://wega.sccg.sk
   | teacher = doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc.
+
   | teacher = [[Matej Novotny|Matej Novotný]]
   | email = Andrej.Ferko[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
+
   | email = Matej.Novotny[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
   | homepage = http://www.sccg.sk/~ferko/
+
   | homepage = http://www.sccg.sk/~mnovotny/
 
   | description = Obsah predmetu poskytuje v zmysle odporúčaní ACM Computing Curriculum súbor vedomostí v oblastiach Graphics and Visual Computing,  Human-computer Interaction, a relevantné témy pre Social and Professional Issues.
 
   | description = Obsah predmetu poskytuje v zmysle odporúčaní ACM Computing Curriculum súbor vedomostí v oblastiach Graphics and Visual Computing,  Human-computer Interaction, a relevantné témy pre Social and Professional Issues.
 
   | offered_in = Povinný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | offered_in = Povinný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]]
   | recommendations = žiadne
+
   | recommendations = [[Mathematics 2|Matematika 2]]
 
}}
 
}}

Latest revision as of 03:38, 22 September 2011

Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá 1-AIN-240

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá (1-AIN-240)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (3)
Kredity: 1
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://wega.sccg.sk
Informačný list: Informačný list 1-AIN-240 (fakultná služba)
Vyučujúci: Matej Novotný
E-mail: Matej.Novotny@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.sccg.sk/~mnovotny/

Popis predmetu:

Obsah predmetu poskytuje v zmysle odporúčaní ACM Computing Curriculum súbor vedomostí v oblastiach Graphics and Visual Computing, Human-computer Interaction, a relevantné témy pre Social and Professional Issues.

Je časťou študijného programu: Povinný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: Matematika 2