Reprezentácie geometrických objektov 1-AIN-545

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Reprezentácie geometrických objektov (1-AIN-545)
Prerekvizity: 1-AIN-535 (doporučený)
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 3
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (4)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 1-AIN-545 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. RNDr. Valent Zaťko, CSc.
E-mail: zatko@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: chýba

Popis predmetu:

Oboznámiť študentov s representáciami gemetrických objektov.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

Revision as of 22:08, 20 August 2008 by Petrovic (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)