(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)

Martin Baláž

V súčasnosti existujú rôzne navigačné programy pre mobilné telefóny. Všetky však majú rôzne obmedzenia. Väčšinou podporujú iba štandardné geografické projekcie (t.j. nepodporujú projekciu S-JTSK používanú na Slovensku), rastrové mapy sú limitované veľkosťou (napriek tomu, že pri tilovaní nie je na to dôvod), alebo neumožňujú zobraziť naraz viac ako jeden track.

Cieľom práce je naimplementovať jednoduchý software umožňujúci zobrazovať rastrové mapy, tracky a waipointy na mobilnom telefóne. Dôležité je zvoliť si efektívnu reprezentáciu dát, aby bolo možné zobrazovať mapy veľkých mierok a tracky obsahujúce väčšie množstvo bodov. Knižnica obsahujúca projekcie je k dispozícii.

Práca môže prerásť aj do diplomovej práce. V takomto prípade sa očakáva, že software bude vedieť komunikovať s GPS prístrojom.

Od študenta sa očakáva znalosť jazyka Java. Vývojové prostredie, dokumentácia a knižnica s geografickými projekciami budú dodané. Skúsenosti s GPS softwarom sú vítané, nie však nevyhnutné.

Téma je voľná a je vhodná pre viacerých študentov.

Revision as of 20:17, 29 September 2009 by Balaz (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)