GNU Linux 2-AIN-173

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: GNU Linux (2-AIN-173)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-173 (fakultná služba)
Vyučujúci: Ing. Miloš Šrámek, PhD.
E-mail: sramek@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.viskom.oeaw.ac.at/~milos/

Popis predmetu:

Oboznámiť poslucháčov s operačným systémom GNU-Linux a prostriedkami, ktoré poskytuje na vývoj aplikácií, bežnú prácu či zábavu, rovnako ako aj so spoločenským pozadím jeho vzniku.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

Revision as of 21:30, 20 August 2008 by Petrovic (Talk | contribs)