(Replaced content with 'zrušené')
 
Line 1: Line 1:
{{Predmet
+
zrušené
  | name = GNU Linux
+
  | code = 2-AIN-173
+
  | prerequisites = žiadne
+
  | semester = Zimný
+
  | year = 1
+
  | credits = 3
+
  | form = P - prednáška (2)
+
  | evaluation = 100/0
+
  | webpage = chýba
+
  | teacher = Ing. Miloš Šrámek, PhD.
+
  | email = sramek[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
+
  | homepage = http://www.viskom.oeaw.ac.at/~milos/
+
  | description = Oboznámiť poslucháčov s operačným systémom GNU-Linux a prostriedkami, ktoré poskytuje na vývoj aplikácií, bežnú prácu či zábavu, rovnako ako aj so spoločenským pozadím jeho vzniku.
+
  | offered_in = Voliteľný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
+
  | recommendations = žiadne
+
}}
+

Latest revision as of 14:29, 8 April 2010

zrušené