Line 9: Line 9:
 
   | evaluation = 100/0  
 
   | evaluation = 100/0  
 
   | webpage = chýba
 
   | webpage = chýba
   | teacher = Ing. MiloŠ Šrámek, PhD.
+
   | teacher = Ing. Miloš Šrámek, PhD.
 
   | email = sramek[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email = sramek[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | homepage = http://www.viskom.oeaw.ac.at/~milos/
 
   | homepage = http://www.viskom.oeaw.ac.at/~milos/

Revision as of 22:30, 20 August 2008

GNU Linux 2-AIN-173

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: GNU Linux (2-AIN-173)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-173 (fakultná služba)
Vyučujúci: Ing. Miloš Šrámek, PhD.
E-mail: sramek@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.viskom.oeaw.ac.at/~milos/

Popis predmetu:

Oboznámiť poslucháčov s operačným systémom GNU-Linux a prostriedkami, ktoré poskytuje na vývoj aplikácií, bežnú prácu či zábavu, rovnako ako aj so spoločenským pozadím jeho vzniku.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne