Základy podnikania a manažmentu 1-AIN-250

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Základy podnikania a manažmentu (1-AIN-250)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 0/100
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 1-AIN-250 (fakultná služba)
Vyučujúci: prof. Ing. Jozef Papula, PhD.
E-mail: papula@stuba.sk
Domovská stránka: http://old.fm.uniba.sk/katedry/ksp/others_links/papula.htm

Popis predmetu:

chýba.

Je časťou študijného programu: Povinný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne