Základy umelej inteligencie (1) 1-AIN-360

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Základy umelej inteligencie (1) (1-AIN-360)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 3
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 30/70
Webstránka predmetu: http://dai.fmph.uniba.sk/courses/zui/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-360 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. RNDr. Mária Markošová
E-mail: markosova@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: chýba

Popis predmetu:

Poskytnúť študentom vedomosti z oblasti umelej inteligencie: inteligentní agenti, riešenie problémov prehľadávaním, hry, CSP problém, logickí agenti, plánovanie a konanie, pravdepodobnostné systémy, jednoduché rozhodovanie.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne