Funkcionálne programovanie 1-AIN-511

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Funkcionálne programovanie (1-AIN-511)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 3
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://dai.fmph.uniba.sk/courses/FPRO/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-511 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Peter Borovanský, PhD.
E-mail: borovan@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~borovan/

Popis predmetu:

vybudovať teoretické základy funkcionálneho programovania (lambda-kalkul, funkcie vyšších radov, typovanie) - vysvetliť princípy funkcionálneho programovania použitím konkrétneho jazyka (napr. Haskell, Scheme, …) Predpoklady: prehľad o programovacích paradigmách

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

Revision as of 11:18, 24 September 2009 by Borovansky (Talk | contribs) (link na stranku)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)