Line 8: Line 8:
 
   | form = K - kurz (2)
 
   | form = K - kurz (2)
 
   | evaluation = 50/50
 
   | evaluation = 50/50
   | webpage = chýba
+
   | webpage = http://ii.fmph.uniba.sk/~borovan/FPRO
 
   | teacher = [[Peter Borovansky|RNDr. Peter Borovanský, PhD.]]
 
   | teacher = [[Peter Borovansky|RNDr. Peter Borovanský, PhD.]]
 
   | email = borovan[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
 
   | email = borovan[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk

Revision as of 07:44, 7 September 2008

Funkcionálne programovanie 1-AIN-511

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Funkcionálne programovanie (1-AIN-511)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 3
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://ii.fmph.uniba.sk/~borovan/FPRO
Informačný list: Informačný list 1-AIN-511 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Peter Borovanský, PhD.
E-mail: borovan@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~borovan/

Popis predmetu:

vybudovať teoretické základy funkcionálneho programovania (lambda-kalkul, funkcie vyšších radov, typovanie) - vysvetliť princípy funkcionálneho programovania použitím konkrétneho jazyka (napr. Haskell, Scheme, …) Predpoklady: prehľad o programovacích paradigmách

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne