Formálna sémantika a teória správnosti 1-AIN-630

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Formálna sémantika a teória správnosti (1-AIN-630)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 3
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (3)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 1-AIN-630 (fakultná služba)
Vyučujúci: chýba
E-mail: chýba
Domovská stránka: chýba

Popis predmetu:

chýba

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne