Expertné Systémy (2) 2-AIN-241

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Expertné Systémy (2) (2-AIN-241)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 40/60
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-241 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Mikuláš Popper, MSc. (EE), PhD.
E-mail: popper@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.itapa.sk/index.php?ID=3821

Popis predmetu:

Spoznávanie princípov umožňujúcich rozvíjanie základných architektúr expertných systémov, teoretické námety a prostriedky realizácií. Rozoberané témy môžu motivovať k vývojovým a výskumným zámerom poslucháčov.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

(Presmerované z Expert Systems 2)