Expertné systémy 1-AIN-670

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Expertné systémy (1-AIN-670)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 3
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 40/60
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 1-AIN-670 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Mikuláš Popper, MSc. (EE), PhD.
E-mail: popper@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.itapa.sk/index.php?ID=3821

Popis predmetu:

chýba

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v in Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

Revision as of 18:50, 20 August 2008 by Petrovic (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)