Informácie o výmenných štúdijných programoch našej katedry. Študenti sa prihlasujú na pobyt väčšinou v januári, zistite si možnosti a podmienky dostatočne v predstihu. Pozrite si univerzitné stránky o programe ERASMUS.

  • Université Paris-Sud 11, Umelá inteligencia, 2 student-semestre/rok, špecializácia na evolučné výpočty, evolučný design, multi-robotické systémy;
    Kontakt: Pavel Petrovič
    Ďalšie informácie: Project Symbrion, Evolving shapes.
    Študenti, ktorí boli vybratí v konkurze:
    • 2008/2009: Jana Hlaváčiková
Revision as of 22:54, 15 September 2008 by Petrovic (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)