m (fix)
m
 
Line 7: Line 7:
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 444
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 444
 
   | room    = I-7
 
   | room    = I-7
   | email    = endre.hamerlik{{@}}uniba.sk
+
   | email    = endre.hamerlik{{@}}fmph.uniba.sk
 
   | info =
 
   | info =
 
== Výučba ==
 
== Výučba ==

Latest revision as of 09:16, 24 September 2020

Endre Hamerlik

Endre Hamerlik
Meno: Mgr. Endre Hamerlik
doktorand
Telefón: (+421 2 602 95) 444
Email: endre.hamerlik@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-7
Adresa: Mgr. Endre Hamerlik
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zimný semester:

Letný semester:

Výskum

  • Neurónové siete
  • Spracovanie prírodzeného jazyka
  • Reprezentácia znalostí
  • Interpretabilita Neurónových sietí

Publikácie