Elena Šikudová

Elena Šikudová
Meno: RNDr. Elena Šikudová, PhD.
tajomníčka katedry
vedecký pracovník
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Telefón: (+421 2 602 95) 388
Email: sikudova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i3
Adresa: RNDr. Elena Šikudová, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výučbu v tomto semestri zabezpečuje RNDr. Zuzana Černeková

Výskum

  • color image processing

Publikácie

  • chýbajú
Revision as of 10:30, 1 September 2008 by Sikudova (Talk | contribs)