Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
Výučbu v tomto semestri zabezpečuje [[Zuzana_Cernekova|RNDr. Zuzana Černeková]]
 
  
 
* [[Computer_Vision_Applications|Aplikácie počítačového videnia]]
 
* [[Computer_Vision_Applications|Aplikácie počítačového videnia]]

Revision as of 16:05, 19 March 2009

Elena Šikudová

Elena Šikudová
Meno: RNDr. Elena Šikudová, PhD.
tajomníčka katedry
vedecký pracovník
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Telefón: (+421 2 602 95) 388
Email: sikudova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i3
Adresa: RNDr. Elena Šikudová, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • color image processing

Publikácie

  • chýbajú