Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
 +
Výučbu v tomto semestri zabezpečuje [[Zuzana_Cernekova|RNDr. Zuzana Černeková]]
 +
 
* [[Computer_Vision_Applications|Aplikácie počítačového videnia]]
 
* [[Computer_Vision_Applications|Aplikácie počítačového videnia]]
 
* [[Computer_Vision_2|Počítačové videnie (2)]]
 
* [[Computer_Vision_2|Počítačové videnie (2)]]

Revision as of 10:30, 1 September 2008

Elena Šikudová

Elena Šikudová
Meno: RNDr. Elena Šikudová, PhD.
tajomníčka katedry
vedecký pracovník
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Telefón: (+421 2 602 95) 388
Email: sikudova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i3
Adresa: RNDr. Elena Šikudová, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výučbu v tomto semestri zabezpečuje RNDr. Zuzana Černeková

Výskum

  • color image processing

Publikácie

  • chýbajú