Line 8: Line 8:
 
   | room    = i3
 
   | room    = i3
 
   | email    = sikudova[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email    = sikudova[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
   | web      = [http://www.sccg.sk/~sikudova/ homepage sccg]<br>[http://fractal.dam.fmph.uniba.sk/~sikudova/ homepage fractal]
+
   | web      = [http://www.sccg.sk/~sikudova/ homepage]
 
   | info    =
 
   | info    =
  

Revision as of 11:26, 1 September 2008

Elena Šikudová

Elena Šikudová
Meno: RNDr. Elena Šikudová, PhD.
tajomníčka katedry
vedecký pracovník
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Telefón: (+421 2 602 95) 388
Email: sikudova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i3
Adresa: RNDr. Elena Šikudová, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • color image processing

Publikácie

  • chýbajú