Line 13: Line 13:
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
  
* [[Computer_Vision_2|Počítačové videnie (2)]]
+
* [[Computer_Vision|Počítačové videnie]]
 
* [[Pattern_Recognition|Rozpoznávanie obrazcov]]
 
* [[Pattern_Recognition|Rozpoznávanie obrazcov]]
  

Latest revision as of 12:29, 12 October 2015

Elena Šikudová

Elena Šikudová
Meno: RNDr. Elena Šikudová, PhD.
tajomník katedry
odborný asistent
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Telefón: (+421 2 602 95) 388
Email: sikudova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i3
Adresa: RNDr. Elena Šikudová, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • spracovanie farebného obrazu, mapovanie farebného rozsahu, detekcia významných oblastí v obraze

Publikácie