m
Line 13: Line 13:
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
  
* [[Computer_Vision_Applications|Aplikácie počítačového videnia]]
 
 
* [[Computer_Vision_2|Počítačové videnie (2)]]
 
* [[Computer_Vision_2|Počítačové videnie (2)]]
* [[Colour_Image_Processing|Spracovanie farebného obrazu]]
+
* [[Pattern_Recognition|Rozpoznávanie obrazcov]]
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
* color image processing
+
* spracovanie farebného obrazu, mapovanie farebného rozsahu, detekcia významných oblastí v obraze
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
 
* [http://www.sccg.sk/~sikudova/ pozri homepage]
 
* [http://www.sccg.sk/~sikudova/ pozri homepage]
 
}}
 
}}

Revision as of 16:39, 6 June 2012

Elena Šikudová

Elena Šikudová
Meno: RNDr. Elena Šikudová, PhD.
tajomníčka katedry
vedecký pracovník
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Telefón: (+421 2 602 95) 388
Email: sikudova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i3
Adresa: RNDr. Elena Šikudová, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • spracovanie farebného obrazu, mapovanie farebného rozsahu, detekcia významných oblastí v obraze

Publikácie