m
Line 21: Line 21:
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
* ''chýbajú''
+
* [http://www.sccg.sk/~sikudova/ pozri homepage]
 
}}
 
}}

Revision as of 15:34, 6 June 2012

Elena Šikudová

Elena Šikudová – fotografia
Meno: RNDr. Elena Šikudová, PhD.
tajomníčka katedry
vedecký pracovník
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Telefón: (+421 2 602 95) 388
Email: sikudova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i3
Adresa: RNDr. Elena Šikudová, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • color image processing

Publikácie