Line 4: Line 4:
 
   | image    = Ela.jpg
 
   | image    = Ela.jpg
 
   | section  = Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
 
   | section  = Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
   | position = tajomníčka katedry<br>vedecký pracovník
+
   | position = tajomník katedry<br>odborný asistent
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 388
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 388
 
   | room    = i3
 
   | room    = i3

Revision as of 10:27, 12 October 2015

Elena Šikudová

Elena Šikudová
Meno: RNDr. Elena Šikudová, PhD.
tajomník katedry
odborný asistent
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Telefón: (+421 2 602 95) 388
Email: sikudova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i3
Adresa: RNDr. Elena Šikudová, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • spracovanie farebného obrazu, mapovanie farebného rozsahu, detekcia významných oblastí v obraze

Publikácie