(3 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 4: Line 4:
 
   | image    = Ela.jpg
 
   | image    = Ela.jpg
 
   | section  = Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
 
   | section  = Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
   | position = tajomníčka katedry<br>vedecký pracovník
+
   | position = tajomník katedry<br>odborný asistent
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 388
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 388
 
   | room    = i3
 
   | room    = i3
Line 13: Line 13:
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
  
* [[Computer_Vision_Applications|Aplikácie počítačového videnia]]
+
* [[Computer_Vision|Počítačové videnie]]
* [[Computer_Vision_2|Počítačové videnie (2)]]
+
* [[Pattern_Recognition|Rozpoznávanie obrazcov]]
* [[Colour_Image_Processing|Spracovanie farebného obrazu]]
+
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
* color image processing
+
* spracovanie farebného obrazu, mapovanie farebného rozsahu, detekcia významných oblastí v obraze
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
* ''chýbajú''
+
* [http://www.sccg.sk/~sikudova/ pozri homepage]
 
}}
 
}}

Latest revision as of 12:29, 12 October 2015

Elena Šikudová

Elena Šikudová
Meno: RNDr. Elena Šikudová, PhD.
tajomník katedry
odborný asistent
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Telefón: (+421 2 602 95) 388
Email: sikudova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i3
Adresa: RNDr. Elena Šikudová, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • spracovanie farebného obrazu, mapovanie farebného rozsahu, detekcia významných oblastí v obraze

Publikácie