Elena Šikudová

Elena Šikudová – fotografia
Meno: RNDr. Elena Šikudová, PhD.
department secretary
assistant professor
Oddelenie: Section of Computer Graphics and Vision
Telefón: (+421 2 602 95) 388
Email: sikudova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i3
Adresa: RNDr. Elena Šikudová, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage


Teaching

Research

  • color image processing

Publications

  • none