Line 3: Line 3:
 
   | caption  = Elena Šikudová
 
   | caption  = Elena Šikudová
 
   | image    = Ela.jpg
 
   | image    = Ela.jpg
   | section  = Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
+
   | section  = Section of Computer Graphics and Vision
   | position = tajomníčka katedry<br>vedecký pracovník
+
   | position = department secretary<br>researcher
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 388
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 388
 
   | room    = i3
 
   | room    = i3
Line 10: Line 10:
 
   | web      = [http://www.sccg.sk/~sikudova/ homepage]
 
   | web      = [http://www.sccg.sk/~sikudova/ homepage]
 
}}
 
}}
=== Výučba ===
+
=== Teaching ===
 
* [[Computer_Vision_Applications|Aplikácie počítačového videnia]]
 
* [[Computer_Vision_Applications|Aplikácie počítačového videnia]]
 
* [[Computer_Vision_2|Počítačové videnie (2)]]
 
* [[Computer_Vision_2|Počítačové videnie (2)]]
 
* [[Colour_Image_Processing|Spracovanie farebného obrazu]]
 
* [[Colour_Image_Processing|Spracovanie farebného obrazu]]
  
=== Výskum ===
+
=== Research ===
 
* color image processing
 
* color image processing
  
 +
=== Publications ===
 +
* ''none''
 +
 +
 +
<!--
 +
=== ===
 
<div style="font-size:7pt;">
 
<div style="font-size:7pt;">
 
----
 
----
 
Responsible for pages:
 
Responsible for pages:
* [[List of All Courses Provided by Department of Applied Informatics]]
+
*  
* [[Education]]
+
 
</div>
 
</div>
 +
-->

Revision as of 17:37, 21 August 2008

Elena Šikudová

Elena Šikudová
Meno: RNDr. Elena Šikudová, PhD.
department secretary
researcher
Oddelenie: Section of Computer Graphics and Vision
Telefón: (+421 2 602 95) 388
Email: sikudova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i3
Adresa: RNDr. Elena Šikudová, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage


Teaching

Research

  • color image processing

Publications

  • none