Elena Mendelová

Elena Mendelová
Name: PaedDr. Elena Mendelová, PhD.
vedúca oddelenia
Section: Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov
Phone: (+421 2 602 95) 166
Email: mendelova@fmph.uniba.sk
Office: i40
Address: PaedDr. Elena Mendelová, PhD.
Department of Applied Informatics
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Slovakia
Web: cezap

Responsible for pages:

Teaching

  • none

Research

  • none

Publications

  • none


Revision as of 16:53, 21 August 2008 by Blaho (Talk | contribs)