Line 1: Line 1:
 
== Výučba ==
 
== Výučba ==
  
Naša katedra ponúka štúdijné programy Aplikovanej informatiky na všetkých troch úrovniach štúdia.
+
Naša katedra ponúka štúdijné programy Aplikovanej informatiky na bakalárskej a magisterskej úrovni štúdia, a medziodborové magisterské štúdium Kognitívnych vied v rámci medzinárodnej spolupráce ([http://www.univie.ac.at/meicogsci/ Middle European interdisciplinary master programme in Cognitive Science]).
  
* [[Study Programmes|Štúdijné programy]]
+
* Štúdijné programy
 +
** [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakalársky program Aplikovaná informatika]]
 +
*** [[Recommendations for students of Bachelor program in Applied Informatics|Odporúčania pre študentov]]
 +
** [[Master program in Applied Informatics|Magisterský program Aplikovaná informatika]]
 +
*** [[Recommendations for students of Master program in Applied Informatics|Odporúčania pre študentov]]
 +
** [[Master program in Cognitive Science|Magisterský program Kognitívne vedy]]
 +
*** [[Recommendations for students of Master program in Cognitive Science|Odporúčania pre študentov]]
 
* [[List of All Courses Provided by Department of Applied Informatics|Zoznam všetkých predmetov zabezpečovaných katedrou]]
 
* [[List of All Courses Provided by Department of Applied Informatics|Zoznam všetkých predmetov zabezpečovaných katedrou]]
 
* [[Topics for Bachelor Theses|Zoznam tém pre bakalárske práce]]
 
* [[Topics for Bachelor Theses|Zoznam tém pre bakalárske práce]]
 
* [[Topics for Diploma Theses|Zoznam tém pre diplomové práce]]
 
* [[Topics for Diploma Theses|Zoznam tém pre diplomové práce]]
 
* [[Topics for PhD Theses|Zoznam tém pre dizertačné práce]]
 
* [[Topics for PhD Theses|Zoznam tém pre dizertačné práce]]
* [[State Examinations|Štátne skúšky]]
+
* Štátne skúšky
 +
** [[State examinations for Bachelor program in Applied Informatics|pre bakalársky program Aplikovaná informatika]]
 +
** [[State examinations for Master program in Applied Informatics|pre magisterský program Aplikovaná informatika]]
 +
** [[State examinations for Master program in Cognitive Science|pre magisterský program Kognitívne vedy]]
 
* [[Important Information for Students|Dôležité informácie pre študentov]]
 
* [[Important Information for Students|Dôležité informácie pre študentov]]

Revision as of 12:36, 15 August 2008

Výučba

Naša katedra ponúka štúdijné programy Aplikovanej informatiky na bakalárskej a magisterskej úrovni štúdia, a medziodborové magisterské štúdium Kognitívnych vied v rámci medzinárodnej spolupráce (Middle European interdisciplinary master programme in Cognitive Science).