m
Line 8: Line 8:
 
** [[Master program in Applied Informatics|Magisterský program Aplikovaná informatika]]
 
** [[Master program in Applied Informatics|Magisterský program Aplikovaná informatika]]
 
*** [[Recommendations for students of Master program in Applied Informatics|Odporúčania pre študentov]]
 
*** [[Recommendations for students of Master program in Applied Informatics|Odporúčania pre študentov]]
** [[Master program in Cognitive Science|Magisterský program Kognitívne vedy]]
+
** [[Master program in Cognitive Science|Magisterský program Kognitívna veda]]
 
*** [[Recommendations for students of Master program in Cognitive Science|Odporúčania pre študentov]]
 
*** [[Recommendations for students of Master program in Cognitive Science|Odporúčania pre študentov]]
 
* [[List of All Courses Provided by Department of Applied Informatics|Zoznam všetkých predmetov zabezpečovaných katedrou]]
 
* [[List of All Courses Provided by Department of Applied Informatics|Zoznam všetkých predmetov zabezpečovaných katedrou]]
Line 17: Line 17:
 
** [[State examinations for Bachelor program in Applied Informatics|pre bakalársky program Aplikovaná informatika]]
 
** [[State examinations for Bachelor program in Applied Informatics|pre bakalársky program Aplikovaná informatika]]
 
** [[State examinations for Master program in Applied Informatics|pre magisterský program Aplikovaná informatika]]
 
** [[State examinations for Master program in Applied Informatics|pre magisterský program Aplikovaná informatika]]
** [[State examinations for Master program in Cognitive Science|pre magisterský program Kognitívne vedy]]
+
** [[State examinations for Master program in Cognitive Science|pre magisterský program Kognitívna veda]]
 
* [[Important Information for Students|Dôležité informácie pre študentov]]
 
* [[Important Information for Students|Dôležité informácie pre študentov]]

Revision as of 11:51, 22 October 2008

Výučba

Naša katedra ponúka štúdijné programy Aplikovanej informatiky na bakalárskej a magisterskej úrovni štúdia, a medziodborové magisterské štúdium Kognitívnych vied v rámci medzinárodnej spolupráce (Middle European interdisciplinary master programme in Cognitive Science).