(Študijné programy: Boxy s razcestnikmi pre vsetky programy)
(Študijné programy: Uprava nadpisov)
Line 10: Line 10:
 
  | box-class = no-bullets
 
  | box-class = no-bullets
 
  |content =
 
  |content =
=== [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakalársky program Aplikovaná informatika]] ===
+
=== [[Bachelor program in Applied Informatics|Aplikovaná informatika <small>bakalársky program</small>]] ===
* [https://fmph.uniba.sk/prihlasky/ Prihlásenie sa na bakalárske štúdium na FMFI&nbsp;UK]
+
* [https://fmph.uniba.sk/prihlasky/ Prihlásenie sa na bakalárske štúdium na fakulte]
* [https://fmph.uniba.sk/programy/ O bakalárskom štúdiu na FMFI&nbsp;UK]
+
* [https://fmph.uniba.sk/programy/ O bakalárskom štúdiu na fakulte]
 
----
 
----
 
* [[Bachelor program in Applied Informatics|Viac o programe AIN]]
 
* [[Bachelor program in Applied Informatics|Viac o programe AIN]]
Line 22: Line 22:
 
  | box-class = no-bullets
 
  | box-class = no-bullets
 
  |content =
 
  |content =
=== [[Master program in Applied Informatics|Magisterský program Aplikovaná informatika]] ===
+
=== [[Master program in Applied Informatics|Aplikovaná informatika <small>magisterský program</small>]] ===
* [https://fmph.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie/magisterske-studium/ Prihlásenie sa na magisterské štúdium na FMFI&nbsp;UK]
+
* [https://fmph.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie/magisterske-studium/ Prihlásenie sa na magisterské štúdium na fakulte]
* [https://fmph.uniba.sk/studium/magisterske-studium/ O magisterskom štúdiu na FMFI&nbsp;UK]
+
* [https://fmph.uniba.sk/studium/magisterske-studium/ O magisterskom štúdiu na fakulte]
 
----
 
----
 
* [[Master program in Applied Informatics|Viac o programe mAIN]]
 
* [[Master program in Applied Informatics|Viac o programe mAIN]]
Line 34: Line 34:
 
  | box-class = no-bullets
 
  | box-class = no-bullets
 
  |content =
 
  |content =
=== [[Master program in Cognitive Science|Magisterský program Kognitívna veda]] ===
+
=== [[Master program in Cognitive Science|Kognitívna veda <small>magisterský program</small>]] ===
* [https://fmph.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie/magisterske-studium/ Prihlásenie sa na magisterské štúdium na FMFI&nbsp;UK]
+
* [https://fmph.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie/magisterske-studium/ Prihlásenie sa na magisterské štúdium na fakulte]
* [https://fmph.uniba.sk/studium/magisterske-studium/ O magisterskom štúdiu na FMFI&nbsp;UK]
+
* [https://fmph.uniba.sk/studium/magisterske-studium/ O magisterskom štúdiu na fakulte]
 
----
 
----
 
* [[Master program in Cognitive Science|Viac o programe mIKV]]
 
* [[Master program in Cognitive Science|Viac o programe mIKV]]

Revision as of 09:58, 22 March 2019

Výučba

Naša katedra ponúka študijné programy Aplikovaná informatika na bakalárskej a magisterskej úrovni a interdisciplinárne magisterské štúdium Kognitívna veda v rámci medzinárodnej spolupráce MEi:CogSci.

Študijné programy

Predmety

Zoznam všetkých predmetov zabezpečovaných katedrou

Záverečné práce

Štátne skúšky

Sylaby a pravidlá štátnych skúšok jednotlivých študijných programov:

Ďalšie informácie pre študentov

Dôležité informácie pre študentov (akademické podporné centrum, písanie a odovzdávanie prác, pracovné ponuky, návody, výmenné programy, letné a zimné školy, …).