(New page: Naša katedra ponúka štúdijné programy Aplikovanej informatiky na všetkých troch úrovniach štúdia. * Štúdijné programy * [[List of All Courses Provided by...)
 
(Spoločné informácie: id pre zp)
 
(21 intermediate revisions by 8 users not shown)
Line 1: Line 1:
Naša katedra ponúka štúdijné programy Aplikovanej informatiky na všetkých troch úrovniach štúdia.
+
[[Category:Výučba]]
 +
= Výučba =
  
* [[Study Programmes|Štúdijné programy]]
+
== Študijné programy ==
* [[List of All Courses Provided by Department of Applied Informatics|Zoznam všetkých predmetov zabezpečovaných katedrou]]
+
Naša katedra ponúka študijné programy Aplikovaná informatika na bakalárskej a magisterskej úrovni a interdisciplinárne magisterské štúdium Kognitívna veda v rámci [http://meicogsci.eu medzinárodnej spolupráce <abbr title="Middle European interdisciplinary master programme in Cognitive Science">MEi:CogSci</abbr>].
* [[Topics for Bachelor Theses|Zoznam tém pre bakalárske práce]]
+
<div class="row">
* [[Topics for Diploma Theses|Zoznam tém pre diplomové práce]]
+
{{BoxedColumn
* [[Topics for PhD Theses|Zoznam tém pre dizertačné práce]]
+
| col-class = col-sm-4
* [[State Examinations|Štátne skúšky]]
+
| box-class = no-bullets
* [[Important Information for Students|Dôležité informácie pre študentov]]
+
|content =
 +
=== [[Bachelor program in Applied Informatics|Aplikovaná informatika <small>bakalársky program</small>]] ===
 +
* [https://fmph.uniba.sk/prihlasky/ Prihlásenie sa na bakalárske štúdium na fakulte]
 +
* [https://fmph.uniba.sk/programy/ O bakalárskom štúdiu na fakulte]
 +
----
 +
* [[Bachelor program in Applied Informatics|Viac o programe AIN]]
 +
* [[Recommendations for students of Bachelor program in Applied Informatics|Odporúčania pre študentov]]
 +
* [[State examinations for Bachelor program in Applied Informatics|Štátne skúšky]]
 +
| link = [[Bachelor program in Applied Informatics|Viac o programe AIN…]]
 +
}}
 +
{{BoxedColumn
 +
| col-class = col-sm-4
 +
| box-class = no-bullets
 +
|content =
 +
=== [[Master program in Applied Informatics|Aplikovaná informatika <small>magisterský program</small>]] ===
 +
* [https://fmph.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie/magisterske-studium/ Prihlásenie sa na magisterské štúdium na fakulte]
 +
* [https://fmph.uniba.sk/studium/magisterske-studium/ O magisterskom štúdiu na fakulte]
 +
----
 +
* [[Master program in Applied Informatics|Viac o programe mAIN]]
 +
* [[Recommendations for students of Master program in Applied Informatics|Odporúčania pre študentov]]
 +
* [[State examinations for Master program in Applied Informatics|Štátne skúšky]]
 +
| link = [[Master program in Applied Informatics|Viac o programe mAIN…]]
 +
}}
 +
{{BoxedColumn
 +
| col-class = col-sm-4
 +
| box-class = no-bullets
 +
|content =
 +
=== [[Master program in Cognitive Science|Kognitívna veda <small>magisterský program</small>]] ===
 +
* [https://fmph.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie/magisterske-studium/ Prihlásenie sa na magisterské štúdium na fakulte]
 +
* [https://fmph.uniba.sk/studium/magisterske-studium/ O magisterskom štúdiu na fakulte]
 +
----
 +
* [[Master program in Cognitive Science|Viac o programe mIKV]]
 +
* [[Recommendations for students of Master program in Cognitive Science|Odporúčania pre študentov]]
 +
* [[State examinations for Master program in Cognitive Science|Štátne skúšky]]
 +
| link = [[Master program in Cognitive Science|Viac o programe mIKV…]]
 +
}}
 +
</div>
 +
== Spoločné informácie ==
 +
<div class="row">
 +
{{Column
 +
|class = col-sm-4 no-bullets
 +
|column-content =
 +
=== Štúdium ===
 +
* [[Academic support center|Akademické podporné centrum]]
 +
* [[Exchange programs|Výmenné programy]]
 +
* [[Summer and Winter Schools|Letné a zimné školy]]
 +
* [[List of All Courses Provided by Department of Applied Informatics|Všetky predmety zabezpečované katedrou]]
 +
}}
 +
{{Column
 +
|class = col-sm-4 no-bullets
 +
|column-content =
 +
=== <span id="zaverecne-prace">Záverečné práce, štátne&nbsp;skúšky</span> ===
 +
* [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses|Termíny]]
 +
* [[Submitting Diploma and Bachelor Theses|Postup a podmienky odovzdania prác]]
 +
* [[How to Find a Thesis Topic|Výber témy a&nbsp;školiteľa]]
 +
* [[Recommendation for Writing Bachelor and Diploma Theses|Písanie prác]]&nbsp;– odporúčania doc. Andreja Ferka
 +
Požiadavky študijných programov na záverečné práce nájdete na ich stránkach
 +
}}
 +
{{Column
 +
|width = 4
 +
|class = col-sm-4 no-bullets
 +
|column-content =
 +
=== Ďalšie štúdium a&nbsp;kariéra ===
 +
* [[International Master Programs of interest|Zahraničné magisterské štúdium]]
 +
* [http://compbio.fmph.uniba.sk/drs/ Priateľský manuál k&nbsp;doktorandskému štúdiu informatiky]
 +
* [[PhD studentships and study opportunities|Zahraničné doktorandské štúdium]]
 +
* [[Job offers|Ponuky práce]]
 +
}}
 +
</div>
 +
__NOTOC__

Latest revision as of 15:35, 29 April 2019

Výučba

Študijné programy

Naša katedra ponúka študijné programy Aplikovaná informatika na bakalárskej a magisterskej úrovni a interdisciplinárne magisterské štúdium Kognitívna veda v rámci medzinárodnej spolupráce MEi:CogSci.

Spoločné informácie