Dušan Guller

Dušan Guller
Meno: Dušan Guller
Email: Dusan.Guller@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i28
Adresa: Dušan Guller
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba


Výskum

  • Výpočtová mnohohodnotová logika, fuzzy systémy


Publikácie

(Presmerované z Dusan Guller)