Diskrétne geometrické štruktúry 2-AIN-102

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Diskrétne geometrické štruktúry (2-AIN-102)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2)
Kredity: 2
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-102 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Pavel Chalmoviansky, PhD.
E-mail: chalmoviansky@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: chýba

Popis predmetu:

Description of data structures and algorithms used in geometry and computer graphics (graphs, manifolds, non-manifolds)

Je časťou študijného programu: Povinný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: webpage from previous year: http://www.sccg.sk/~samuelcik/dgs.html

Revision as of 19:52, 20 August 2008 by Petrovic (Talk | contribs)