Diskrétne geometrické štruktúry 2-AIN-102

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Diskrétne geometrické štruktúry (2-AIN-102)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2)
Kredity: 2
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-102 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Martin Samuelčík, PhD.
E-mail: samuelcik@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: chýba

Popis predmetu:

Popis dátových štruktúr a algoritmov používaných pre prácu s geometrickými štruktúrami (grafy, euklidovské a neeuklidovské variety, mriežky ).

Je časťou študijného programu: Povinný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: http://www.sccg.sk/~samuelcik/dgs.html

Revision as of 11:59, 23 February 2015 by Samuelcik (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)