(New page: {{Course | name = Discrete Geometric Structures | code = 2-AIN-102 | prerequisites = none | semester = Winter | year = 1 | credits = 2 | form = L - lecture (2) | evaluation...)
 
Line 1: Line 1:
{{Course
+
{{Predmet
 
   | name = Discrete Geometric Structures
 
   | name = Discrete Geometric Structures
 
   | code = 2-AIN-102
 
   | code = 2-AIN-102
   | prerequisites = none
+
   | prerequisites = žiadne
   | semester = Winter
+
   | semester = Zimný
 
   | year = 1
 
   | year = 1
 
   | credits = 2
 
   | credits = 2
   | form = L - lecture (2)
+
   | form = P - prednáška (2)
 
   | evaluation = 100/0  
 
   | evaluation = 100/0  
   | webpage = not available
+
   | webpage = chýba
 
   | teacher = RNDr. Pavel Chalmoviansky, PhD.  
 
   | teacher = RNDr. Pavel Chalmoviansky, PhD.  
 
   | email = chalmoviansky[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email = chalmoviansky[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
   | homepage = not available
+
   | homepage = chýba
 
   | description =  Description of data structures and algorithms used in geometry and computer graphics (graphs, manifolds, non-manifolds)
 
   | description =  Description of data structures and algorithms used in geometry and computer graphics (graphs, manifolds, non-manifolds)
   | offered_in = Obligatory in [[Master program in Applied Informatics]]
+
   | offered_in = Povinný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | recommendations = webpage from previous year: http://www.sccg.sk/~samuelcik/dgs.html
 
   | recommendations = webpage from previous year: http://www.sccg.sk/~samuelcik/dgs.html
 
}}
 
}}

Revision as of 17:50, 20 August 2008

Discrete Geometric Structures 2-AIN-102

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Discrete Geometric Structures (2-AIN-102)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2)
Kredity: 2
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-102 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Pavel Chalmoviansky, PhD.
E-mail: chalmoviansky@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: chýba

Popis predmetu:

Description of data structures and algorithms used in geometry and computer graphics (graphs, manifolds, non-manifolds)

Je časťou študijného programu: Povinný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: webpage from previous year: http://www.sccg.sk/~samuelcik/dgs.html