Line 3: Line 3:
 
   | caption  = Dezider Kamhal
 
   | caption  = Dezider Kamhal
 
   | image    = kamhal.jpg
 
   | image    = kamhal.jpg
   | section  = Centrum kognitívnych vied
+
   | section  = Centrum pre kognitívnu vedu
 
   | position = učiteľ
 
   | position = učiteľ
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 109
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 109

Revision as of 19:58, 18 June 2015

Dezider Kamhal

Dezider Kamhal
Meno: PhDr. Dezider Kamhal, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Centrum pre kognitívnu vedu
Telefón: (+421 2 602 95) 109
Email: Dezider.Kamhal@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-36
Adresa: PhDr. Dezider Kamhal, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

V roku 1981 skončil dvojodborové štúdium filozofia – fyzika na Filozofickej fakulte UK v Bratislave; titul PhDr. získal v roku 1985 na UK v Bratislave a titul PhD. v roku 2002 na Univerzite Palackého v Olomouci. Zaoberá sa filozofiou jazyka, filozofiou mysle, špecializuje sa na filozofiu L. Wittgensteina a pragmatické skúmanie jazyka (reči). Skúma možnosti aplikácie teórie rečových aktov na riešenie alebo odstraňovanie filozofických problémov a konfúzií. Prekladá odbornú literatúru z angličtiny.


Výučba

Zimný semester

 Úvod do filozofie jazyka
 Úvod do filozofie mysle   slajdy
 Problémy analytickej filozofie (1)
 Filozofia L. Wittgensteina (1)                

Letný semester

 Teória rečových aktov
 Filozofia jazyka          
 Problémy analytickej filozofie (2)
 Filozofia L. Wittgensteina (2)                
 Význam a komunikácia                     

Výskum

 • pragmatická analýza jazyka
 • aplikácie teórie rečových aktov
 • účasť na riešení (vedenie) vedeckých projektov:

- spoluriešiteľ grantového projektu VEGA, č. 2/1508/94: „Epistemológia, filozofia mysle a kognitívne vedy.“ (1994-1996) - spoluriešiteľ grantového projektu VEGA, č. 2/4310/97: „Súčasné epistemologické problémy a kognitívne vedy.” (1997-1999) - spoluriešiteľ grantového projektu VEGA, č. 2/7164/20: „Epistemológia kognitívnych vied.“ (2000-2002) - spoluriešiteľ grantového projektu VEGA, č. 2/0223/03: „Súčasné filozofické problémy kognitívnych vied.“ (2003-2005) - spoluriešiteľ – zástupca vedúceho grantového projektu VEGA, č. 2/3612/06: „Kognitívne vedy a tradičné filozofické teórie“ (2006-2008) - spoluriešiteľ – zástupca vedúceho grantového projektu VEGA, č. 2/3591/06: „ Metodológia vedy, filozofia jazyka, metodológia sociálnych vied a dejiny vedy (vzťahy a interakcie)“ (2006-2008) - zodpovedný riešiteľ grantového projektu VEGA, č. 1/0814/08: „Saul Kripke a vzkriesenie metafyziky. Súčasné diskusie o esencializme a tzv. metafyzika modality“ (2008 – 2010) - zodpovedný riešiteľ grantového projektu VEGA č. 1/0644/13 „Metafilozofia ako pragmatická analýza filozofických výpovedí“ (2013 - 2015)

Publikácie

 • Monografie:

KAMHAL, D.: Význam a jazyková prax, Olomouc: Univerzita Palackého, 2003.

KAMHAL, D., Ježík, P., Sedlár, I., Sýkora, P.: Saul Kripke a oživenie metafyziky. Schola Philosophica, Pusté Úľany 2010, s. 13 – 64.

 • Ostatné - pozri evipub [1]

 • Odborné preklady - knihy:

• Macedo, S.: Liberálne cnosti. Občianstvo, cnosť a spoločnosť v liberálnom ústavnom štáte.: Archa, Bratislava 1995, 300 s. • Encyklopédia vedy, SLOVART 1996, (2 kapitoly - Elektrina a magnetizmus, Zvuk a svetlo), s. 145-208. • Brockman, J., Matsonová, K.: Ako sa veci majú. (4. kapitola: Myseľ), Archa, Bratislava 1996, s. 115-188. • Raeper, W., Smith, L.: Myslenie západnej civilizácie, (9.-16. Časť), Návrat domov, Bratislava 1998. • Bainton, Roland : Martin Luther, Návrat domov, Bratislava 1999. • Strawson, P. F.: Analýza a metafyzika, Kalligram, Bratislava 2001. • Wittgenstein. Ludwig: Modrá a Hnedá kniha, Kalligram, Bratislava 2002. • Walzer, Michael: O tolerancii, Kalligram, Bratislava 2002. • Austin, John Langshaw: Ako niečo robiť slovami, Bratislava: Kalligram, 2004. • Fukuyama, F.: Veľký rozvrat. Ľudská prirodzenosť a opätovné nastolenie spoločenského poriadku. Agora, Bratislava 2005. • Searle, J. R.: Rečové akty. Esej z filozofie jazyka. Kalligram, Bratislava 2007. • Searle, J. R.: Myseľ, jazyk, spoločnosť. Kalligram, Bratislava 2007. • Malcolm, Norman: L. Wittgenstein v spomienkach, ARCHA, Bratislava 1993. • Peacocke, A.: Teológia pre vedecký vek: Prírodné, božské a ľudské bytie a stávanie sa. Kalligram, Bratislava 2009, Dworkin, R.: Ríša práva. Kalligram, Bratislava 2014.