Line 1: Line 1:
 
{{Predmet
 
{{Predmet
   | name = Description Logics Ontologies and Semantics Web
+
   | name = Deskripčné logiky, ontológie a sémantický web
 
   | code = 1-AIN-646
 
   | code = 1-AIN-646
 
   | prerequisites = žiadne
 
   | prerequisites = žiadne

Revision as of 18:50, 20 August 2008

Deskripčné logiky, ontológie a sémantický web 1-AIN-646

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Deskripčné logiky, ontológie a sémantický web (1-AIN-646)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1-2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 1-AIN-646 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Martin Homola
E-mail: homola@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~homola/

Popis predmetu:

Aim of the course is to introduce students to ontology engineering and current semantic web ontology technology. Course explains description logics (DLs), RDF and OWL, mostly concentrating on theory, but practical use is discussed as well.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne