(Presun do zimnheho semestra)
 
Line 3: Line 3:
 
   | code = 1-AIN-646
 
   | code = 1-AIN-646
 
   | prerequisites = žiadne
 
   | prerequisites = žiadne
   | semester = Letný
+
   | semester = Zimný
 
   | year = 1-2
 
   | year = 1-2
 
   | credits = 6
 
   | credits = 6

Latest revision as of 12:55, 3 February 2009

Deskripčné logiky, ontológie a sémantický web 1-AIN-646

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Deskripčné logiky, ontológie a sémantický web (1-AIN-646)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1-2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 1-AIN-646 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Martin Homola
E-mail: homola@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~homola/

Popis predmetu:

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s ontologickým inžinierstvom a so súčasnými ontologickými jazykmi navrhnutými pre sémantický web. Kurz sa zaoberá deskripčnými logikami (DL), RDF a OWL, tažisko kladúc na teóriu, ale diskutuje aj praktické využitie týchto technológií.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne