(Presun do zimnheho semestra)
 
(One intermediate revision by one other user not shown)
Line 3: Line 3:
 
   | code = 1-AIN-646
 
   | code = 1-AIN-646
 
   | prerequisites = žiadne
 
   | prerequisites = žiadne
   | semester = Letný
+
   | semester = Zimný
 
   | year = 1-2
 
   | year = 1-2
 
   | credits = 6
 
   | credits = 6
Line 12: Line 12:
 
   | email = homola[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
 
   | email = homola[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
 
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~homola/  
 
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~homola/  
   | description = Aim of the course is to introduce students to ontology engineering and current semantic web ontology technology. Course explains description logics (DLs), RDF and OWL, mostly concentrating on theory, but practical use is discussed as well.
+
   | description = Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s ontologickým inžinierstvom a so súčasnými ontologickými jazykmi navrhnutými pre sémantický web. Kurz sa zaoberá deskripčnými logikami (DL), RDF a OWL, tažisko kladúc na teóriu, ale diskutuje aj praktické využitie týchto technológií.
 
   | offered_in = Voliteľný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | offered_in = Voliteľný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Latest revision as of 11:55, 3 February 2009

Deskripčné logiky, ontológie a sémantický web 1-AIN-646

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Deskripčné logiky, ontológie a sémantický web (1-AIN-646)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1-2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 1-AIN-646 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Martin Homola
E-mail: homola@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~homola/

Popis predmetu:

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s ontologickým inžinierstvom a so súčasnými ontologickými jazykmi navrhnutými pre sémantický web. Kurz sa zaoberá deskripčnými logikami (DL), RDF a OWL, tažisko kladúc na teóriu, ale diskutuje aj praktické využitie týchto technológií.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne