Deklaratívne programovanie webovských aplikácií 1-AIN-425

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Deklaratívne programovanie webovských aplikácií (1-AIN-425)
Prerekvizity: 1-AIN-505 (doporučený)
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (1), C - cvičenie (2)
Kredity: 4
Hodnotenie (semester/skúška): 60/40
Webstránka predmetu: http://ii.fmph.uniba.sk/cl/courses/1-AIN-425-dpwa/?lang=sk#vyucba
Informačný list: Informačný list 1-AIN-425 (fakultná služba)
Vyučujúci: Mgr. Ján Kľuka, PhD.
E-mail: jan.kluka@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://dai.fmph.uniba.sk/~kluka/

Popis predmetu:

Praktická aplikácia techník deklaratívneho programovania na transformáciu XML dokumentov a tvorbu webových aplikácií v jazykoch CL a Haskell.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

  • V zimnom semestri ak. r. 2012/13 je predmet suspendovaný, vyučovať sa bude opäť v r. 2013/14.Odporúčania: Absolvovanie predmetu 1-AIN-505 Úvod do deklaratívneho programovania

Revision as of 13:16, 3 October 2012 by Kluka (Talk | contribs) (suspendovanie)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)