Daniel Kyselica

Daniel Kyselica
Meno: Mgr. Daniel Kyselica
doktorand
Email: daniel.kyselica@fmph.uniba.sk
Miestnosť: m-113
Konzultačné hodiny: po dohode mailom
Adresa: Mgr. Daniel Kyselica
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zimný semester

Výskum

Machine learning

Publikácie

Revision as of 11:12, 27 January 2022 by Kyselica (Talk | contribs)