Line 17: Line 17:
  
 
Letný semester
 
Letný semester
* Databázy (2) - cvičenia
+
* [https://db.dai.fmph.uniba.sk/teaching/db2/ Databázy (2) - cvičenia]
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===

Revision as of 11:53, 11 April 2022

Daniel Kyselica

Daniel Kyselica
Meno: Mgr. Daniel Kyselica
doktorand
Email: daniel.kyselica@fmph.uniba.sk
Miestnosť: m-113
Konzultačné hodiny: po dohode mailom
Adresa: Mgr. Daniel Kyselica
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zimný semester

Letný semester

Výskum

Machine learning

Publikácie

Space objects identification through convolutional neural network algorithms (Daniel Kyselica, Linda Jurkasová, Jiří Šilha, Roman Ďurikovič, 3rd IAA Conference on Space Situational Awareness March 21, 2022)