Dana Retová

Dana Retová
Meno: Mgr. Dana Retová
doktorandka
Telefón: (+421 2 602 95) 443
Email: dana.retova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-11
Adresa: Mgr. Dana Retová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: http://ii.fmph.uniba.sk/~retova/

Výučba

Revision as of 11:05, 4 November 2011 by Retova (Talk | contribs)