Dana Retová

Dana Retová – fotografia
Meno: Mgr. Dana Retová
doktorandka
Telefón: (+421 2 602 95) 443
Email: dana.retova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-11
Adresa: Mgr. Dana Retová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

  • Letný semester:
    • Diplomový seminár

Výskum

  • Biologicky motivovaný výpočtový model usudzovania

Publikácie

  • Retová, D., Šilliková, J., & Šefránek, J. (2007). Opice, psy, sémantika a logika. In Kognice a umelý život VII. Slezská univerzita. Opava.
  • Retová, D. (2008). Analysis of conceptual metaphors of selected emotions in Slovak language.
Revision as of 15:07, 29 September 2010 by Retova (Talk | contribs)