Dana Retová

Dana Retová
Meno: Mgr. Dana Retová
doktorandka
Telefón: (+421 2 602 95) 443
Email: dana.retova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-11
Adresa: Mgr. Dana Retová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

  • Letný semester:
    • Diplomový seminár
    • Logika a kognitívna veda

Výskum

  • chýba

Publikácie

  • chýbajú
Revision as of 17:54, 4 September 2009 by Retova (Talk | contribs)