Dana Retová

Dana Retová
Meno: Mgr. Dana Retová
doktorandka
Telefón: (+421 2 602 95) 443
Email: dana.retova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-34
Adresa: Mgr. Dana Retová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

 • Zimný semester:
  • Úvod do kognitívnej vedy
  • Kognitívna sémantika a kognitívne teórie reprezentácie
 • Letný semester:
  • Diplomový seminár
  • Logika a kognitívna veda

Výskum

 • chýba

Publikácie

 • chýbajú
Revision as of 13:17, 21 April 2009 by Retova (Talk | contribs)