Line 15: Line 15:
 
** [[Introduction_to_Cognitive_Science/sk|Úvod do kognitívnej vedy]]
 
** [[Introduction_to_Cognitive_Science/sk|Úvod do kognitívnej vedy]]
 
** [[Cognitive_Semantics_and_Cognitive_Theory_of_Representation|Kognitívna sémantika a kognitívne teórie reprezentácie]]
 
** [[Cognitive_Semantics_and_Cognitive_Theory_of_Representation|Kognitívna sémantika a kognitívne teórie reprezentácie]]
** [http://ii.fmph.uniba.sk/~retova/MM/|Kognití­vne vedy: Mozog a Myseľ]
+
** [ http://ii.fmph.uniba.sk/~retova/MM/| Kognití­vne vedy: Mozog a Myseľ]
  
 
* Letný semester:
 
* Letný semester:

Revision as of 10:05, 4 November 2011

Dana Retová

Dana Retová
Meno: Mgr. Dana Retová
doktorandka
Telefón: (+421 2 602 95) 443
Email: dana.retova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-11
Adresa: Mgr. Dana Retová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: http://ii.fmph.uniba.sk/~retova/

Výučba