Line 18: Line 18:
 
* Letný semester:
 
* Letný semester:
 
** Diplomový seminár
 
** Diplomový seminár
** Logika a kognitívna veda
 
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
* ''chýba''
+
* Biologicky motivovaný výpočtový model usudzovania
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
* ''chýbajú''
+
* Retová, D., Šilliková, J., & Šefránek, J. (2007). Opice, psy, sémantika a logika. In Kognice a umelý život VII. Slezská univerzita. Opava.
 +
* Retová, D. (2008). Analysis of conceptual metaphors of selected emotions in Slovak language.
 
}}
 
}}

Revision as of 12:59, 28 January 2010

Dana Retová

Dana Retová
Meno: Mgr. Dana Retová
doktorandka
Telefón: (+421 2 602 95) 443
Email: dana.retova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-11
Adresa: Mgr. Dana Retová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

  • Letný semester:
    • Diplomový seminár

Výskum

  • Biologicky motivovaný výpočtový model usudzovania

Publikácie

  • Retová, D., Šilliková, J., & Šefránek, J. (2007). Opice, psy, sémantika a logika. In Kognice a umelý život VII. Slezská univerzita. Opava.
  • Retová, D. (2008). Analysis of conceptual metaphors of selected emotions in Slovak language.