Line 13: Line 13:
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
 
* Zimný semester:
 
* Zimný semester:
** Úvod do kognitívnej vedy
+
** [[Introduction_to_Cognitive_Science/sk|Úvod do kognitívnej vedy]]
** Kognitívna sémantika a kognitívne teórie reprezentácie
+
** [[Cognitive_Semantics_and_Cognitive_Theories_of_Representation/sk|Kognitívna sémantika a kognitívne teórie reprezentácie]]
  
 
* Letný semester:
 
* Letný semester:

Revision as of 17:54, 4 September 2009

Dana Retová

Dana Retová
Meno: Mgr. Dana Retová
doktorandka
Telefón: (+421 2 602 95) 443
Email: dana.retova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-11
Adresa: Mgr. Dana Retová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

  • Letný semester:
    • Diplomový seminár
    • Logika a kognitívna veda

Výskum

  • chýba

Publikácie

  • chýbajú